Vill du synas i vårt mässmagasin?

Hantverksmässans mässmagasin är vår starkaste marknadsförare. Magasinet trycks i drygt 200.000 exemplar. Innehållet utgörs av information, utställarförteckning samt artiklar och bilder från deltagande utställare. Skicka in text/bildunderlag senast den 31 mars till info@hantverksmassan.se för att vara med och synas kostnadsfritt i tidningen.
Observera att av utrymmesskäl kommer vi inte kunna ta in lika många annonser som föregående år och vi kan inte heller garantera att insänt material trycks i sin helhet.