Viktiga datum

31 januari – Anmälningsfrist urval 1
Efter 31/1 kan vi inte garantera att alla platsönskemål uppfylls. Anmälan tas dock emot i mån av plats fram till några veckor före mässan.

Februari – Bokningsbekräftelse skickas ut
Bokningsbekräftelsen är endast en bekräftelse på att vi har registrerat din anmälan – inte en garanti för att vi klarar att tillgodose alla önskemål.

28 februari – Faktura anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1000 kr av den totala deltagaravgiften

31 mars – Mässtidning deadline
Sista datum för att skicka in bidrag till mässtidningen. deltagande är kostnadsfritt. Läs mer under fliken Mässtidning>>>

30 april – Slutfaktura
Förfallodag för resterande belopp av deltagaravgiften.

31 maj – Sista dag för bokning av tillbehör till ordinarie pris
På bokning av TILLBEHÖR (bord, stolar, spotlights, elström) efter 31/5  tas dubbel avgift. Gäller ej nytillkomna bokningar.

31 maj – Sista dag för avanmälan
Efter 31/5  krediteras/återbetalas EJ deltagaravgift oavsett orsak till avbokning. Läs mer under fliken Utställarvillkor>>>

1 juli – Kartor och placeringar skickas ut
Utställarbrev med alla hålltider inför mässan, utställarlistor, kartor och placeringar.