Kassaregister

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Undantag vid försäljning till ett värde av högst 4 prisbasbelopp inklusive moms (4×44.500 kr 2015).

Ladda ner Skatteverkets information som pdf:
SKV_försäljning_torg_marknad

Läs mer på Skatteverkets hemsida:
www.skatteverket.se