Mässtidning

Hantverksmässans Mässtidning är vår starkaste marknadsförare. Tidningen trycks i drygt 200.000 exemplar. Distributionen sker genom inbladning i dagspressen samt via Svensk Direktreklam. Innehållet utgörs av information om mässan, utställarförteckning samt artiklar och bilder från deltagande utställare.

Det kostar inget att vara med!
Vill du synas kostnadsfritt i mässtidningen? Skicka då in text/bildunderlag på ditt konsthantverk senast 31 mars till info@hantverksmassan.se
Vi redigerar allt material så dina texter behöver inte vara av journalistisk kvalitet. För att vi ska kunna trycka bilder måste dessa vara på minst 1000 kB, jpg fungerar utmärkt.

Av utrymmesskäl kan vi inte garantera att insänt material trycks i sin helhet.

Mässtidning 2017