Utställare & Karta

Genom länken nedan finner du 2019 års mässtidning och kan läsa
mer om våra utställare och vad som händer under mässan.

Hantverksmässan Mässtidning