Utställare & Karta

Genom länken nedan finner du 2018 års mässtidning.

Hantverksmässan mässtidning

Karta och utställare presenteras i början av Juli 2019.